Elektroonikaseadmete jahutus

Flexibox vabajahutus

Ilma kompressori ja külmaaineta vabajahutusel põhinevad seadmed. Jahutus tagatakse filtreeritud välisõhu suunamisega ruumi. Võimaldab säästa jahutuseks kuluvat energiat kuni 90%. Sobib nii telekomi kui ka muude elektroonikaseadmete ruumide ja kappide jahutamiseks.

Termosifoon passiivjahutus

Ilma konditsioneerita passiivjahutusel põhinevad seadmed. Eraldatud sise- ja väliskontuuriga seade tagab tundlikele elektroonikaseadmetele puhta siseõhu. Termodünaamiline soojusvaheti on kompaktsem kui õhk-õhk tüüpi soojusvaheti. Sobib eelkõige telekomi kappide ja kilpide jahutamiseks.

Soojusvahetid

Eraldatud sise- ja väliskontuuriga õhk-õhk plaatsoojusvahetid, õhuvahetust ei toimu. Mõeldud serverikappide jahutamiseks, mille töötemperatuur võib olla mõnevõrra kõrgem välistemperatuurist.

Konditsioneerid

Kompressoriga aktiivse jahutusega seadmed. Mõeldud eelkõige telekomi, automaatikakappide, tuulegeneraatorite ja IT-tööstustele, kus sisekliima peab olema kontrollitav 24h ööpäevas.

Kombiseadmed

Kombineeritud vabajahutuse ja kompressoriga aktiivse jahutusega seadmed. Mõeldud eelkõige võrguteenust osutavatele ettevõtetele ja telekomi operaatoritele, kes vajavad elektroonikaseadmete jahutust sise- või väliskappides.

Peltier termoelektriline jahutus

Ökonoomne lahendus punktjahutuseks. Kasutatakse sageli kombineerituna vabajahutuse, passivjahutuse, soojusvaheti või konditsioneeridega.

Elektroonika jahutus brošüür (pdf, ingliskeelne)
Nordic Blue vabajahutus brošüür (pdf, ingliskeelne)