Mobiilsete soojapuhurite lisad

Mobiilsete soojapuhurite lisad 

VAM standard paigaldus

Õhuvoolikute, termostaadi ja CO-jälgija paigaldus

Õhuvoolikute süsteem Ø225mm:

Ø225mm isoleeritud ja isoleerimata õhuvoolikute süsteemi kasutatakse mobiilsete soojapuhuritega VAM 15 ja VAM 40.

 

Isoleeritud painduv õhuvoolik Ø225mm, pikkus 3m (joonisel A):

Üks ots ühendatakse soojapuhuri ja teine ots telgiavaga. Transportimisel ja ladustamisel hoitakse spetsiaalses kotis.

Kott isoleeritud õhuvoolikule Ø225mm:

Isoleeritud õhuvooliku pakkimiseks ladustamisel ja transportimisel.

Isoleerimata painduv õhujaotusvoolik Ø225mm, pikkus 6m (joonisel B):

Kasutatakse sooja õhu jagajana telgi sees. Õhk paisatakse ruumi läbi väikeste avade. Õhuvoolik paigaldatakse telgi põrandale.

 

Ruumitermostaat (joonisel C):

Ruumitermostaat seatakse köetavasse ruumi ja ühendatakse kaabli abil väljas paikneva soojapuhuriga. Termostaat on tolmu- ja niiskuskindlas korpuses (IP66) ja varustatud  15 m ühenduskaabliga.

CO-jälgija (joonisel D):

CO-jälgija seatakse ruumi seal viibivate inimeste turvalisuse tagamiseks. Vingugaasi jägija reageerib CO taseme muutusele ja kui see ületab lubatud ppiri lülitub kütteseade välja ning antakse hoiatav helisignaal. Selline olukord võib tekkida kui töötava mootoriga auto pargitakse kütteseade lähedale ja auto heitgaasid satuvad kütteseade värske õhuvõtu kaudu köetavasse ruumi.

CO-jälgija on niiskuskindlas korpuses (IP65) ja varustatud 10 m ühenduskaabliga.

Kütuse otsak kanistrile kinnitusega

 

Kütuse otsak 200 liitrisele vaadile kinnitusega

 

Kanister

Põlemisgaaside analüüsimise komplekt:

Danthermi soojapuhurite hooldajale mõeldud komplekt, mille abil saab kütteseade kiirelt ja usaldusväärselt reguleerida optimaalse tulemuse saavutamiseks.

Komplekt võimaldab määrata tahma-, süsinikoksiidi- ja hapniku sisaldust, suitsugaasi ning õhu temperatuuri jne. Õieti reguleeritud õhu- ja kütusepealevooluga seade töötab tõrgeteta ja efektiivselt ega tahma. See omakorda tagab väiksema hooldusvajaduse ja pika eluea.

VAM soojapuhurid

Mudel

Küttevõimsus
kW

Ventilaatori jõudlus
m3/h

Kõrgus
mm

Pikkus
mm

Laius
mm

Kaal
kg

VAM 15 MK II

18

1080

605

1360

490

93

VAM 40 MK II

38

2125

890

1400

700

129

VAM - Mobiilne küte brošüür (pdf, ingliskeelne)
VAM ja ACM - Mobiilne küte ja jahutus brošüür (pdf, ingliskeelne)